Jak prawidłowo segregować odpady

Wydawać by się mogło, że segregując śmieci, nie mamy z tym większych kłopotów, jednak już zawartość kontenerów, często temu przekonaniu przeczy. Segregacja śmieci to jedna z czynności, dzięki którym człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko. Prawidłowo je sortując, ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko, a to z kolei powoduje, że minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Jak prawidłowo segregować odpady – sprawdź nasz mini poradnik

Mini poradnik – jak prawidłowo segregować odpady

Prawidłowa segregacja odpadów jest kluczowa dla ochrony środowiska i efektywnego zarządzania odpadami. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby prawidłowo segregować odpady:

 1. Zdobądź informacje: Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. W niektórych miejscach istnieją specjalne zasady dotyczące tego, jakie rodzaje odpadów można segregować i jak należy je odpowiednio przygotować.
 2. Rozpoznaj rodzaje odpadów: Naucz się rozpoznawać różne rodzaje odpadów, takie jak odpady organiczne, odpady niebezpieczne, opakowania plastikowe, szkło, papier, metal itp.
 3. Użyj odpowiednich pojemników: Posiadaj różne pojemniki lub worki przeznaczone do segregacji odpadów. Mogą to być pojemniki o różnych kolorach lub oznaczone etykietami, aby ułatwić segregację.
 4. Odpady organiczne: Wyróżnij i oddzielaj odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, skorupy warzyw i owoców, fusy z kawy, herbata itp. Mogą one być wykorzystywane do produkcji kompostu.
 5. Papier i karton: Oddzielaj papier i karton od innych odpadów i umieszczaj je w odpowiednich pojemnikach. Papier i karton mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane do produkcji nowych materiałów.
 6. Plastik: Segreguj plastikowe opakowania według typów plastiku (np. PET, HDPE, PVC) i umieszczaj je w odpowiednich pojemnikach. Upewnij się, że opakowania są puste i oczyszczone przed wrzuceniem do pojemnika na plastik.
 7. Szkło: Szkło również można poddać recyklingowi. Segreguj butelki, słoiki i inne opakowania szklane i umieszczaj je w dedykowanych pojemnikach.
 8. Metal: Segreguj opakowania metalowe, takie jak puszki aluminiowe i stalowe, i umieszczaj je w odpowiednich pojemnikach.
 9. Odpady niebezpieczne: Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, farby, chemikalia gospodarcze, leki itp., należy segregować oddzielnie i dostarczyć do specjalnych punktów zbiórki lub składów.
 10. Edukacja: Zapoznaj się z rodziną, współlokatorami, sąsiadami i pracownikami na temat prawidłowej segregacji odpadów. Edukacja i świadomość są kluczowe dla skutecznej segregacji.

Postanowiliśmy usystematyzować nieco ten temat i tak powstał mini poradnik, jak prawidłowo segregować odpady, celu w skrócie, co, do czego i gdzie.

jak prawidłowo segregować odpady

Jak prawidłowo segregować odpady, drugie życie śmieci

Nasz konsumpcyjny styl życia ma swoje skutki uboczne – generuje olbrzymią ilość odpadów. Aby zminimalizować konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, warto segregować śmieci. Nie każdy wie jednak, jak to robić to skutecznie. Poznaj najważniejsze zasady tego, jak prawidłowo segregować odpady.

Zacznijmy od tego,  że prawidłowa segregacja powinna być zgodna z podziałem na 5 kategorii. Dla odróżnienia pojemniki na odpady podzielone są kolorystycznie:

 • niebieski – na papier
 • zielony– na szkło
 • żółty – na metale i tworzywa sztuczne
 • brązowy – na bioodpady
 • czarny – na odpady zmieszane

Niebieski kontener na PAPIER

Tu wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • makulaturę, ulotki
 • gazety, czasopisma
 • książki i zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, tekturę

Tu nie wrzucamy:

 • chusteczek i ręczników
 • kartonów po mleku i napojach
 • zanieczyszczonego papieru

Zielony kontener na SZKŁO

Tu wrzucamy:

 • szklane butelki po napojach bez nakrętek
 • słoiki bez nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach 

Tu nie wrzucamy:

 • szkła okiennego
 • porcelany, ceramiki, doniczek
 • żarówek, świetlówek 
 • luster, kryształu
 • opakowań po lekach i rozpuszczalnikach
 • zniczy

Żółty kontener na TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Tu wrzucamy:

 • butelki plastikowe
 • kartony po mleku i napojach 
 • torby i opakowania plastikowe 
 • puszki po napojach i konserwach 
 • nakrętki, kapsle 

Tu nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach, farbach, lakierach
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • chusteczek i ręczników

Brązowy kontener na odpady BIO

Tu wrzucamy:

 • odpady z owoców i warzyw
 • resztki jedzenia bez mięsa
 • drobne gałęzie i trociny
 • trawę, liście, kwiaty, korę drzew

Tu nie wrzucamy:

 • zwierzęcych resztek kuchennych
 • ziemi i kamieni
 • kości i odchodów zwierząt
 • popiołu i węgla
 • drewna lakierowanego, sklejki, płyt wiórowych

Czarny kontener na ODPADY ZMIESZANE

Tu wrzucamy:

 • wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych pojemników,  a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Tu nie wrzucamy:

 • przeterminowanych leków
 • baterii i akumulatorów
 • odpadów budowlanych
 • sprzętu elektronicznego i AGD
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych

Pamiętaj, że każdy wysiłek w kierunku prawidłowej segregacji odpadów ma znaczenie dla ochrony środowiska. Drobne codzienne działania mogą prowadzić do znaczących pozytywnych zmian dla naszej planety. Mamy nadzieję, że już wiesz, jak prawidłowo segregować odpady.

Jak prawidłowo segregować odpady – korzyści dla planety

Segregacja odpadów jest niezwykle ważna z wielu powodów, które mają istotne konsekwencje dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego segregacja odpadów jest istotna:

 1. Ochrona środowiska: Poprawna segregacja odpadów pomaga zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów lub do spalarni. Składowiska odpadów generują toksyczne substancje i gazowe emisje, które zanieczyszczają glebę, wodę i powietrze. Ponadto, poprawna segregacja umożliwia odzyskiwanie surowców wtórnych, co redukuje zapotrzebowanie na nowe surowce i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 2. Oszczędność zasobów naturalnych: Recykling materiałów, takich jak papier, szkło, plastik i metal, umożliwia ponowne wykorzystanie surowców i ogranicza konieczność wydobywania nowych zasobów naturalnych. Dzięki temu możemy chronić lasy, ograniczyć zużycie wody i energii oraz zmniejszyć negatywny wpływ działalności górniczej na środowisko.
 3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Składowanie i spalanie odpadów generuje emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Poprzez segregację i recykling, możemy zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i spalarnie, co przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
 4. Zrównoważona gospodarka odpadami: Poprawna segregacja odpadów to kluczowy element zrównoważonej gospodarki odpadami, która promuje minimalizację ilości odpadów, maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze recyklingu i odzysku odpadów.
 5. Edukacja i świadomość społeczna: Proces segregacji odpadów to także narzędzie edukacji i podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów związanych z nadmierną produkcją odpadów oraz koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Wprowadzenie segregacji odpadów na poziomie indywidualnym, społecznym i instytucjonalnym przyczynia się do zmiany postaw i zachowań w kierunku bardziej odpowiedzialnego podejścia do gospodarki odpadami.

Podsumowując, segregacja odpadów jest istotna dla ochrony środowiska, oszczędności zasobów naturalnych, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz promowania zrównoważonej gospodarki odpadami. To także sposób na edukację i podnoszenie świadomości społecznej na temat ekologicznego postępowania i odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.


Czytaj również:

Spodobał ci się ten wpis? Podaj go dalej

Sharing is caring

TO RÓWNIEŻ MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0