Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 

Me Gusto Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me Gusto Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me
Gusto Sp. z o.o. Cele szczegółowe to:
–  rozwój działalności eksportowej na wybranym rynku docelowym,
–  rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
–  zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
–  Udział w 2 imprezach targowo – wystawienniczych na rynku amerykańskim i rynku arabskim.
–  Zakup usług doradczych pod kątem rynku USA i Arabii Saudyjskiej w zakresie wyszukiwania kontaktów handlowych, przygotowania kanałów dystrybucji, przygotowania planu kampanii promocyjnej oraz w zakresie przygotowania produktu do potrzeb docelowego rynku zagranicznego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym).

Planowane efekty projektu:
–  wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
–  podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
–  wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/10/2022 r. do 31/12/2023 r.

Wartość projektu ogółem: 597 900,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 587 900, 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 293 950, 00 PLN

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0