Ekologiczne certyfikaty BIO – udokumentowana jakość

Naturalne, zdrowe, wysokiej jakości – tak producenci żywności reklamują swoje produkty. Często za tymi hasłami nie stoi nic. Tymczasem zielony eurolistek na opakowaniu to znak, że produkt ma dokumenty potwierdzające jego „ekologiczność”. Wykorzystywanie go bez odpowiednich certyfikatów naraziłoby producenta na wysokie kary. Ekologiczne certyfikaty BIO to udokumentowana jakość produktu i bezpieczeństwo dla konsumenta.

Czym są Ekologiczne certyfikaty BIO

Ekologiczne certyfikaty BIO są oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi, że dany produkt lub producent spełnia określone standardy i wymagania dotyczące produkcji ekologicznej żywności. Te ekologiczne certyfikaty BIO są wydawane przez niezależne organizacje certyfikujące, które przeprowadzają regularne kontrole i audyty, aby zapewnić, że produkty są wytwarzane zgodnie z ustalonymi normami ekologicznymi.

Główne elementy udokumentowane w ramach ekologicznych certyfikatów BIO obejmują:

  1. Metody uprawy: Ekologiczne certyfikaty BIO potwierdzają, że produkty są uprawiane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, co oznacza m.in. brak stosowania sztucznych pestycydów, herbicydów i syntetycznych nawozów chemicznych.
  2. Zarządzanie hodowlą zwierząt: Jeśli produkt zawiera składniki pochodzenia zwierzęcego, certyfikat BIO potwierdza, że zwierzęta były hodowane zgodnie z zasadami ekologicznymi, bez stosowania antybiotyków, hormonów wzrostu i innych substancji chemicznych.
  3. Przetwarzanie i produkcja: Certyfikaty BIO obejmują również procesy przetwarzania i produkcji, potwierdzając, że są one zgodne z wymogami dotyczącymi minimalnej obróbki, ograniczenia stosowania substancji chemicznych i zachowania naturalnej jakości produktów.
  4. Śledzenie i identyfikowalność: Organizacje certyfikujące prowadzą również systemy śledzenia i identyfikowalności, które umożliwiają prześledzenie produktu od momentu jego produkcji do finalnego punktu sprzedaży, aby zapewnić, że cały proces produkcji był zgodny z wymaganiami ekologicznymi.

Posiadanie certyfikatu BIO jest potwierdzeniem dla konsumentów, że produkt został wyprodukowany z poszanowaniem środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, co pomaga im podejmować świadome wybory żywieniowe i wspierać zrównoważone praktyki rolnicze.

Certyfikat PL-EKO-09, czyli zielony listek

Certyfikat Eurolistek jest to dokument potwierdzający, że dany produkt lub usługa spełnia określone kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa. Jest to swego rodzaju certyfikat ekologiczny, który jest stosowany w ramach europejskiego systemu certyfikacji, mającego na celu promowanie produktów i usług przyjaznych dla środowiska oraz społeczności.

Certyfikat Eurolistek jest stosowany w różnych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, przemysł, usługi czy turystyka, i może dotyczyć różnych aspektów produktu lub usługi, takich jak metody produkcji, materiały użyte do produkcji, zużycie energii, wpływ na środowisko naturalne, czy społeczna odpowiedzialność biznesu.

Certyfikat Eurolistek jest wydawany przez niezależne instytucje certyfikujące, które przeprowadzają audyty i kontrole, aby upewnić się, że produkt lub usługa spełniają określone standardy i wymagania. Posiadanie certyfikatu Eurolistek może być ważnym narzędziem marketingowym dla firm, które chcą pokazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. Dla konsumentów natomiast jest to sposób na identyfikację produktów i usług, które są produkowane lub świadczone w sposób przyjazny dla środowiska i społeczności.

Ekologiczne certyfikaty BIO

Żeby jednak produkt mógł zostać oznaczony eurolistkiem musi przejść szereg kontroli. Kontrolowany jest każdy etap produkcji żywności ekologicznej – od gleby, upraw, wszystkie etapy przetwarzania i pakowania oraz magazynowania produktu. Kontrolami zajmują się niezależne ośrodki certyfikujące. Te z kolei nadzoruje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nad Inspekcją Jakości Handlowej dozór sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast Polskie Centrum Akredytacji uwierzytelnia ośrodki certyfikujące.

Ekologiczne certyfikaty BIO, kontrola jakości

Ekologiczne certyfikaty BIO są ważnym narzędziem w zapewnianiu jakości produktów ekologicznych. Kontrola jakości w ramach tych certyfikatów odbywa się poprzez różnorodne środki, aby zagwarantować, że produkty spełniają określone standardy ekologiczne. Oto kilka kluczowych elementów kontroli jakości:

  1. Certyfikowane uprawy: Organizacje certyfikujące przeprowadzają regularne kontrole na gospodarstwach rolnych, aby sprawdzić, czy metody uprawy są zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego. To obejmuje między innymi zakaz stosowania sztucznych pestycydów i herbicydów oraz minimalizację użycia syntetycznych nawozów.
  2. Przetwarzanie i produkcja: Kontrola jakości obejmuje również procesy przetwarzania i produkcji żywności. Firmy muszą przestrzegać wytycznych dotyczących minimalnej obróbki, unikania sztucznych dodatków i zachowania integralności produktu od momentu zbiorów aż do finalnego opakowania.
  3. Regularne inspekcje i audyty: Organizacje certyfikujące przeprowadzają regularne inspekcje i audyty w celu sprawdzenia, czy producenci i procesy produkcyjne nadal spełniają wymogi certyfikacji ekologicznej. Te inspekcje mogą być zarówno planowane, jak i niespodziewane, aby zapewnić rzetelność procesu.
  4. Śledzenie i identyfikowalność: Systemy śledzenia i identyfikowalności są częścią kontroli jakości, które umożliwiają prześledzenie produktu od momentu jego pochodzenia do finalnego punktu sprzedaży. To pozwala na zapewnienie, że cały proces produkcji był zgodny z wymaganiami ekologicznymi.
  5. Współpraca z lokalnymi społecznościami: Kontrola jakości w ramach certyfikacji ekologicznej obejmuje także aspekty społeczne, takie jak dbałość o prawa pracowników, uczciwe wynagradzanie, oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów lokalnych.

Poprzez te środki kontrolne, ekologiczne certyfikaty BIO zapewniają konsumentom pewność co do jakości i autentyczności produktów ekologicznych oraz wspierają praktyki rolnictwa zrównoważonego.

Kontrola w każdym gospodarstwie ekologicznym odbywa się co najmniej raz w roku. Poza pełną kontrolą są też przeprowadzane kontrole wyrywkowe. W przypadku kontroli, która zakończy się wynikiem pozytywnym produkt otrzymuje protokół i certyfikat potwierdzający, że spełnia wszelki wymagania rolnictwa ekologicznego.

Wszystko to jest dość skomplikowane, ale prowadzi do prostej konkluzji – widząc zielony listek na produkcie mamy rzeczywiście pewność, że jest najwyższej jakości, a w jego wyprodukowanie włożono znacznie więcej pracy i wysiłku niż w produkt pochodzący z upraw konwencjonalnych.

Słodycze Super Krówki z dumą noszą znak zielonego listka. To, że mamy do niego prawo potwierdzają stosowne dokumenty i certyfikaty. Nasz certyfikat możesz znaleźć w katalogu podmiotów ekologicznych na stronie Komisji Europejskiej – DG ds. Zdrowia & Bezpieczeństwa Żywności.

superfudgio malina w czekoladzie

Spodobał ci się ten wpis? Podaj go dalej

Sharing is caring

TO RÓWNIEŻ MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0