Mamy darmową wysyłkę od 100 zł na terenie PL

Regulamin promocji „Klub Super Fudgio”

I ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Klub Super Fudgio” (dalej: „Klub SF”) prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem superfudgio.com/sklep  (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Me gusto sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-707) przy ul. Bałtyckiej 4a/3, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000536651,  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000565049, NIP: NIP: 5252605509, REGON: 360465289, kapitał zakładowy 12 255 000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 3. Dane kontaktowe Organizatora to: adres email kontakt@superfudgio.com,  numer telefonu: +48 690 105 333 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 4. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Organizator – Me gusto sp. z o.o.

b) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Klub SF”.

c) Sklep – sklep internetowy Super Fudgio prowadzony pod adresem superfudgio.com/sklep.

d) Użytkownik  – konsument, przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.

e) Promocja – promocja -25% na wszystko w „Klubie SF” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie. Promocja odbywa się za pośrednictwem Sklepu.

f) Okres Promocji – promocja trwa od 23 czerwca 2023 r., do odwołania przez Organizatora.

g) Uczestnik promocji – każdy Użytkownik Sklepu, który posiada indywidualne konto w Sklepie.

II ZASADY UDZIAŁU PROMOCJI „Klub SF”

 1. Każdy Użytkownik, który posiada indywidualne konto w Sklepie otrzymuje 25% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty znajdujące się w ofercie Sklepu. Rabat 25% naliczony zostanie automatycznie w koszyku danego Użytkownika.
 2. Dodatkowo Uczestnik Promocji uzyskuje prawo darmowej dostawy powyżej 100 zł.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu darmowej dostawy podanej w ust. 2 bez podania przyczyny.
 4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 5. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się innymi promocjami i kuponami rabatowymi.
 6. Usunięcie konta w Sklepie internetowym powoduje utratę prawa do 25% rabatu, o którym mowa w punkcie 1.
 7. Promocja obejmuje zarówno osoby, które założą konto w Okresie Promocji, jak i osoby, które w dniu rozpoczęcia Promocji posiadają konto w Sklepie internetowym.
 8. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych oznaczonych jako „krótka data”, zestawów słodyczy o obniżonej cenie oraz wszystkich innych produktów oznaczonych jako „promocja”.

III  POSTANOWNIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo zakończyć Promocję w każdym momencie jej trwania bez podania przyczyny.
 2. Zakończenie Promocji nie uprawnia Klientów do podnoszenia wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 4. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu na stronie Sklepu lub w drodze korespondencji e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu pod adresem https://superfudgio.com/sklep/klub-super-fudgio/
 7. Regulamin Promocji jest częścią Regulaminu Sklepu, który udostępniony jest pod adresem  superfudgio.com/sklep/regulamin , Polityka Prywatności znajduje się pod adresem superfudgio.com/sklep/polityka-prywatności. 
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0