Mamy darmową wysyłkę od 100 zł!

Regulamin promocji „GIVE 15% GET 15%”

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „GIVE 15% GET 15%” prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem superfudgio.com/sklep  (dalej: „Sklep”)

2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Me gusto spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-707) przy ul. Bałtyckiej 4a/3, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000536651,  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000565049, NIP: NIP: 5252605509, REGON: 360465289, kapitał zakładowy 12 255 000,00 zł (dalej: „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres email: kontakt@superfudgio.com numer telefonu: +48 690 105 333
(koszt połączenia według taryfy operatora).

3. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Sprzedawca – Me gusto sp. z o.o. (j.w.)

b) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „GIVE 15% GET 15%

c) Promocja – promocja „GIVE 15% GET 15% organizowana na zasadach określonych w Regulaminie

d) Sklep – sklep internetowy Superfudgio prowadzony pod adresem superfudgio.com/sklep

e) Klient – klient Sklepu Superfudgio

f) Polecający – Klient Sklepu, który poleca zakupy w Sklepie Superfudgio na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

g) Znajomy – osoba, której Polecający poleca zakupy w Sklepie Superfudgio

h) Kupon Rabatowy – uprawnienie do otrzymania obniżki procentowej lub kwotowej na nieprzecenione produkty oferowane w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

II.  ZASADY UDZIAŁU PROMOCJI „GIVE 15% GET 15%”

1. Uczestnikiem Promocji „GIVE15% GET15%” może być każdy zarejestrowany Klient Sklepu, który zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

2. Polecający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do udziału w Promocji „GIVE 15% GET15%”.

3. W ramach Promocji Sprzedawca udostępnia na stronie konta Klienta link z unikalnym kodem -15%, który po skopiowaniu może zostać przesłany przez Klienta do Znajomego. 

4. Znajomy po otrzymaniu linka od Polecającego dokonuje zakupów na stronie Sklepu. Powitalny Kupon Rabatowy -15% naliczony jest automatycznie na stronie koszyka zamówienia (nie obejmuje produktów przecenionych).

5. Jeżeli Znajomy Polecającego dokona zakupów przy użyciu linka i wykorzysta Kupon Rabatowy, a jego zamówienie uzyska status „opłacone”, Polecający otrzyma od Sprzedawcy w nagrodę Kupon Rabatowy -15% na kolejne zakupy w Sklepie. Kupon Rabatowy ważny jest 30 dni. 

6. Kupon Rabatowy obowiązuje na produkty nieprzecenione, nie łączy się z innymi akcjami i rabatami. Kupon Rabatowy przypisany jest do określonego klienta, nie zezwala się na przekazywanie go osobom trzecim. 

7. Polecający może wielokrotnie przesyłać swój unikalny link swoim Znajomym. 

8. Znajomy Polecającego, rejestrując się na koncie Klienta, poza Kuponem Rabatowym otrzymuje również swój unikalny link, który może wysłać swoim znajomym i zbierać Kupony Rabatowe za ich zakupy w Sklepie. Tym samym staje się Polecającym. 

9. Powitalny Kupon Rabatowy każdy Znajomy może wykorzystać tylko raz. 
 

III  POSTANOWNIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo zakończyć Promocję w każdym momencie jej trwania.  Klienci, którzy otrzymali Kupony Rabatowe przed zakończeniem Promocji, mogą je zrealizować w Sklepie w okresie ich ważności.

2. O zakończeniu Promocji Sprzedawca jest zobowiązany poinformować na stronie superfudgio.com/program-polecen lub na stronie konta Klienta.

3. Zakończenie Promocji nie uprawnia Klientów do podnoszenia wobec Sprzedawcy żadnych roszczeń.

4. Klient traci uprawnienie do udziału w Promocji w przypadku naruszeń regulaminu Sklepu lub jakichkolwiek nadużyć związanych z udziałem w Promocji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. 

6. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim poinformowaniu na stronie Sklepu lub w drodze korespondencji e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu.

7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

8. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie Sklepu pod adresem superfudgio.com/sklep/program-polecen-regulamin

9. Regulamin Promocji jest częścią Regulaminu Sklepu, który udostępniony jest pod adresem  superfudgio.com/sklep/regulamin , Polityka Prywatności znajduje się pod adresem superfudgio.com/sklep/polityka-prywatnosci 

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0